Korttidsplatser

Korttidsplatser

Åsele Kommun tillhandahåller plats på korttidsboende där viktigaste funktionen är att ge stöd, vård och rehabilitering, efter hemkomst från sjukhusvård till fortsatt eget boende. Korttidsplats kan också bli aktuell om hälsotillståndet försämras och akutsjukvård/sjukvård inte är aktuell.
Avlastning eller växelvård erbjuds också på korttidsplats

En tids vistelse på KORTTIDSPLATS kan resultera i förlängt kvarboende i hemmiljö.

Korttidsplatser finns för närvarande vid kommunens särskilda boenden i första hand på Stugan och Duvan i Fredrika, sen om plats finns kan möjlighet beredas på övriga boenden.

Sjuksköterska ombesörjer behovet av läkarkontakt.

Helger och nätter är akutbilens sjuksköterska i beredskap.

MÅLET är att på sikt hitta möjligheter till långsiktigt goda lösningar vad gäller den enskildes fortsatta boende.

BEHOV av korttidsplats bedöms av kommunens biståndshandläggare. Detta sker genom en vårdplanering.

Du betalar en dygnsavgift för mat och boende.

VISTELSETID på korttidsplats kan variera.

ATT TÄNKA PÅ VID VISTELSE PÅ KORTTIDSPLATS:

  • Ta med egna märkta kläder och hygienartiklar (ej sänglinne)
  • Ta med aktuell läkemedelslista, läkemedel och recept som du använder samt hjälpmedel t.ex. rollator och duschstol och Inkontinensprodukter (t.ex. blöjor)
  • Djur är ej tillåtet att ta med till korttidsplats.
  • Du kan få dela rum med någon annan

Translate the website with Google translate.