Hälso- och sjukvård

Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende samt i ordinärt boende för de personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • Hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Rehabilitering
  • Habilitering                

Hemsjukvård

Fr.o.m. 1 september 2013 har Åsele kommun ansvar över hemsjukvård, rehabilitering och habilitering även i hemmet (ordinärt boende). Personer över 18 år som bor i eget hem och som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta sig till hälsocentral kan bli inskriven i kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården gäller alla tider på dygnet.

Vem får hemsjukvård?

Den som kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans får sin hälso- och sjukvård på hälsocentralen. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen kan få hälso- och sjukvård i hemmet.

Hälsocentralen bedömer om det finns behov av hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till hälsocentralen ska du istället ringa till din hälsocentral. Hälsocentralen bedömer då om du är i behov av sjukhusvård eller om ett hembesök ska göras.
Vid ett hembesök kommer en distriktssköterska från kommunen hem till dig.

Länsgemensamt beslut

Allt mer avancerade sjukvårdsinsatser införs i den enskildes hem. Den som idag får hälso- och sjukvård eller omsorg i hemmet får besök av personal både från kommun och landsting. I en enkätundersökning från socialstyrelsen redovisas att patienterna har bättre tillgång till hälso- och sjukvård när ansvaret samordnas i ett huvudmannaskap istället för två.

Med detta som grund har kommuner och landsting i Västerbotten beslutat överföra hälso- och sjukvården i kommunens regi.

Translate the website with Google translate.