Akut hjälp

Här hittar du akutnummer, andra viktiga telefonnummer och länkar till sidor där du kan hitta information om olyckor och kriser. Det kan vara bra att skriva ner dessa telefonnummer och spara dem i plånboken eller hemma.

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare osv.

Webbsida: www.sosalarm.se

 

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser

Vid icke akuta polisärenden ringer du 114 14.

För att få information om en olycka eller annan händelse ringer du 113 13 som är ett nationellt informationsnummer.

Vid akut händelse ringer du 112.

1177 Sjukvårdsrådgivningen

För att få råd i sjukvårdsärenden ringer du 1177 vid händelser som inte är akuta. Vid akuta händelser ringer du 112.

 

113 13 Nationellt informationsnummer vid olyckor och kriser

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser

 

Webbsidor för information

På följande webbsidor hittar du information om vad som händer vid olika typer av kriser samt hur du kan förbereda dig:

Translate the website with Google translate.