Hemtjänst

Hemtjänst

Hemtjänsten arbetar för att man ska kunna
leva ett självständigt liv utifrån egna förutsättningar. Det kan t ex bestå av:

  • Omvårdnad
  • Trygghetslarm
  • Matdistribution
  • Avlastning i hemmet/korttidsplats
  • Färdtjänst/riksfärdtjänst

 Personal

I hemtjänsten arbetar enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden.

Vår målsättning

 • Att erbjuda en attraktiv verksamhet för både brukare och personal
 • Att ge god omvårdnad så att brukarna får ett tryggt och tillitsfullt boende i det egna hemmet
 • Att ha kompetent och yrkesskicklig personal dygnet runt

Ansökan om hemtjänst behovsprövas av biståndshandläggaren. Alla insatser som beviljas är avgiftsbelagda och regleras av maxtaxan.

Translate the website with Google translate.