Oro för barn eller ungdom

Om du misstänker att ett barn eller ungdom upp till 18 år far illa och behöver hjälp, bör du göra en så kallad orosanmälan. Det gör du hos oss på individ- och familjeomsorgen. Vi har det yttersta ansvaret för att barn får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns.

Se film från Socialstyrelsen om anmälningsskyldighet.

Anmälan från dig som privatperson

Som privatperson kan du anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd. Du som är privatperson kan göra en orosanmälan anonymt. Du ska då inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar individ- och familjeomsorgen.

Om du uppger ditt namn har vi endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Du bör då känna till att vårdnadshavare och barn har rätt att ta del av anmälan.

Vill du göra en anmälan som privatperson? Ring växeln på telefon 0941-140 00 och fråga efter socialsekreterare eller använd blanketten med stödfrågor.

Det går också bra att skicka in en anmälan via mail sociala@asele.se. 

Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom vi i efterhand inte kan få mer information från dig.

Gäller det en akut situation ring alltid till individ- och familjeomsorgen innan orosanmälan skickas. Detta för att påskynda processen.

Anmälan från professionella

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation. Personal på bland annat förskolor, skolor, fritidsgårdar, vårdcentraler och polisen har ett personligt ansvar enligt 14 kapitlet 1 § i socialtjänstlagen att anmäla till individ- och familjeomsorgen om de känner oro för ett barn. Av lagtexten framgår att det räcker att tro att vi kan komma att behöva ingripa – du behöver inte vara säker, det är individ- och familjeomsorgen som utreder.

Fyll i digitalt:

Anmälan Barn och Unga

Eller

Ladda ner orosanmälanblanketten, skriv ut, fyll i och skicka till:

Åsele kommun
Individ- och familjeomsorgen
919 85 Åsele   

Translate the website with Google translate.