Färdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är en insats enl 7 § Lag om färdtjänst och kan sökas av personer med väsentlig funktionsnedsättning. Det är personer som inte klarar av att åka med kollektiva färdmedel t ex buss.

Sökande ska vara folkbokförd i kommunen.

Resor med färdtjänst får användas till att åka inom kommunen. Färdtjänst används för privata reser för att t ex handla, bankärenden, apoteket eller för att besöka bekanta. Färdtjänst får ej användas för sjukresor.

Ansökan görs till biståndsbedömaren som gör en utredning om man är berättigad till färdtjänst. I regel görs ett hembesök och ibland krävs läkarintyg. Färdtjänsttillståndet är i regel tidsbegränsat och när det håller på att gå ut får man själv kontakta biståndsbedömaren för att få det förlängt. Beslut om färdtjänst skickas till den sökande och om man får avslag kan man överklaga hos förvaltningsdomstol. Alla uppgifter och handlingar som ligger till grund för beslutet om färdtjänst omfattas av sekretess och får inte lämnas ut till obehöriga.

Riktlinjer för färdtjänst samt aktuell taxa skickas ut till alla som får färdtjänst första gången. De får också ett gult inplastat kort med telefonnummer till Reseservice.

Avgiften för en färdtjänstresa är Länstrafikens taxa på sträckan med ett påslag på 25 kr per resa.

Translate the website with Google translate.