Hemsjukvård

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver i hemmet istället för att du behöver åka till vårdcentralen eller läkarmottagningen. För att bli inskriven i hemsjukvården så ska du ha svårt att själv ta dig till vårdcentralen eller läkarmottagningen, detta kallas för tröskelprincipen. Hemsjukvård bedrivs i kommunal regi och är avgiftsbelagd.
För avgifter var god se under ”taxor och avgifter”.

Vad är hemsjukvård

Om du behöver enklare former av sjukvårdsinsatser, t.ex. hjälp att ta dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår eller rehabilitering som även innefattar förskrivning av hjälpmedel, och du inte kan ta dig till vårdcentralen/läkarmottagningen så har du möjlighet att få dessa utförda i hemmet. Är du svårt sjuk och i behov av mer sjukvård så kan du också få kvalificerade medicinska insatser utförda i hemmet istället för att bli inlagd på sjukhus. Kanske vill du vara kvar i en hemlikmiljö istället för på sjukhuset. Sjukvård i hemmet kan exempelvis vara aktuellt om du behandlas för cancer, om du har komplexa besvär i livets slutskede eller om du lever med en kronisk sjukdom och blir sämre. Det kan t.ex. handla om att få smärtlindring eller dropp.

Vart vänder du dig?

Att bli inskriven i hemsjukvård sker efter att vårdcentralens/läkarmottagningens läkare gjort en bedömning.

Om du känner att det är någon typ av sjukvårdsinsats som du vill ha hjälp med hemma, så kan du själv ta initiativ att kontakta vårdcentralen/läkarmottagningen för att få information. De ska kunna bedöma om det föreligger anledning att föras över till kommunens hemsjukvård.

Oftast aktualiseras inskrivning i hemsjukvård på initiativ av sjuksköterska eller läkare i samband med att du uppsökt vård på vårdcentralen. Har du varit hos din vårdcentral/läkarmottagning så tar personalen där i dessa fall, efter ditt medgivande, kontakt med hemsjukvårdsenheten inom kommunen för att berätta att du är i behov av hemsjukvård. Kommunen tar sedan kontakt med dig för att skriva in dig och organisera insatserna.

Vad tar kommunen över?

  1. Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för dem över 18 år, som inte kan ta sig till vårdcentralen.
  2. Förskrivning av hjälpmedel som kräver hembesök (avgifter för hjälpmedel är detsamma som landstingets avgifter) och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet.
  3. Utredning och bedömning samt intygsskrivning som underlag för ansökan om bostadsanpassning för personer över 18 år.
    Läs mer under ”bygga, bo & miljö”/ Bostadsanpassning.
  4. Rehabilitering och habilitering där insatserna behöver ske i hem-/närmiljö.

Translate the website with Google translate.