Avgifter

Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen fr.o.m. 2020-01-01

Service- och omvårdnadsavgifter

Nivå 1   0-10 timmar       711 kr/månad

Nivå 2   10-25 timmar     1067 kr/månad

Nivå 3   25- timmar         2 125 kr/månad

Om den enskilde inte medverkar till att lämna begärda uppgifter så att rätt avgiftsutrymme kan fastställas så kommer högsta avgift inom respektive avgiftsslag som omfattas av maxtaxan att uttagas.

Övriga avgifter

Trygghetslarm:
250 kr/månad

Depositionsavgift vid installation trygghetslarm:
250 kr

Korttidsboende:
195 kr/dygn

Avgiften för korttidsplatser 195 kr/dygn exklusive kost. Vid pågående hemtjänstinsatser debiteras endast kost enligt nedan.
Avgiften för kost 123 kr/dygn debiteras separat.
Hemsjukvård               400 kr/månad (inskrivna i hemsjukvård)
Enstaka hembesök       200 kr/besök (ej inskrivna i hemsjukvård)
(max 1200 kr under en ettårsperiod)

Särskilt boende i kommunens äldreboenden är alltid Nivå 3

Ovanstående avgifter ingår i maxtaxan och den totala avgiften kan därför inte bli mer än 2 125 kr/månad (år 2020) för en enskild person. Avgifterna kan bli lägre, beroende på vilken inkomst man har.
Om socialtjänsten inte får de uppgifter de behöver för att kunna räkna ut rätt avgift, kommer högsta avgiften att tas ut.

Matdistribution

För matdistribution tas en fast avgift ut.      400 kr/månad
Matkostnad korttidsboende          123 kr/dygn

Kostpriser

Helt kostabonnemang 3 700 kr/månad
100% frukost, lunch, middag, eftermiddagsfika, kvällsfika (kaffe på maten ingår alltid i kostabonnemang)
Alltid 100% vid boende på särskilt boende

Frukost 32 kr/måltid
Lunch eller middag 65 kr/måltid.
Kaffe med bröd 30 kr/st.
Mellanmål 26 kr/måltid.

Matlådor, ordinärt boende 65 kr/portion

Besökare som äter i matsalen Åseborg / Duvan 98 kr/måltid

Fotvård  350 kr/behandling

Ledsagning
För ledsagning tas en avgift ut för att täcka omkostnader för ledsagares resa. Avgiften är ledsagarens resekostnad beräknat enligt länstrafikens taxa.