Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför en rad praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

För de efterlevande kan det ha stort värde att man redan under sin livstid, muntligen eller nedskrivet, ger anvisningar om hur man vill ha sin begravning, vilken musik som ska spelas och dylikt.

Respekten för den enskildes önskemål ska alltid vara avgörande när man väljer begravningsform. Har ett skriftligt förordnande upprättats ska det följas, under förutsättning att det följer lagen.

Många begravningsbyråer tillhandahåller material där den enskilde kan dokumentera sina önskemål kring begravning, eventuellt testamente, bouppteckning och skötsel av grav. Det handlar lika mycket om att själv bestämma som att underlätta för sina närstående.
Förslagsvis Lavendla Begravning -  Begravning | Vi hjälper dig genom hela processen - Lavendla

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har mist någon nära. Där finner du massor av information.

Translate the website with Google translate.