Saepmie

Sjeltien saemien reereme tjïeltese / Åsele samisk förvaltningskommun. Sjeltie/ Åsele är en gammal samisk plats. Förr i tiden var det en kyrk/marknadsplats för samer, därav namnet Sjeltie. På Åseles kommunvapen ses en ren och i Åsele kommuns logotyp syns renhorn, så den samiska kopplingen är tydlig.

Sjeltie tjïlte ligger inom Vilhelmina norra och Vilhelmina södra samebyars renbetesland. Nu är Sjeltie också en samisk förvaltningskommun sedan 2018.

Att vara en samisk förvaltningskommun innebär bland annat att enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller väsentlig del på samiska. Sjeltien tjïeltie arbetar med att försöka tillgodose behoven.

Sjeltien saemien reereme tjiëltie/ Åsele samiska förvaltningskommun arbetar med att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. LoNM 2009:724.

Språkrevitalisering, ökat samisk synliggörande och ökat utbud av samiska språk-och kulturaktiviteter är några av arbetsuppgifterna.

Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor eller idéer angående minoritetsreformen.

Elna Fjellström, samisk koordinator når du via mobil: 0722 434 828 eller e-post: elna.fjellstrom@asele.se

Du kan också besöka henne på Kulturhuset.