Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala Pensionärsrådet ska under socialnämndens huvudmannaskap vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan ålders- och förtidspensionärernas organisationer å ena sidan och kommunen å andra sidan.

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att informera pensionärerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och kan därvid inhämta synpunkter från pensionärsrepresentanterna.

Pensionärerna bereds genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar och förbättringar av boendemiljö samt service och trivselfrågor som har aktualitet för denna grupp

Translate the website with Google translate.