Jobb & Service

Jobb & Service (Dagcenter)

DAGLIG VERKSAMHET.

Lagen ger personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lagen om stöd och service rätt till daglig verksamhet om man är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vid utformningen av den dagliga verksamheten måste hänsyn tas till individuella behov. Utformningen ska ske med beaktande av de berörda personernas funktionshinder. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet efter hans / hennes önskemål.

Daglig verksamhet ska inte ses som en anställningsform. Det är inget avlönat arbete och syftet är inte att producera varor och tjänster.

För att få insatsen daglig verksamhet måste en ansökan beviljas enligt LSS§9: 10.

Vid "Jobb & Service" erhålls lunch till ett reducerat pris.

- Resor till och från den dagliga verksamheten med färdtjänst för de som har behov.Personalen

består av enhetschef och tre gruppledare.


Vår målsättning

  • Att erbjuda en attraktiv miljö för både deltagare och personlig
  • Att bryta passivisering och isolering
  • Att utforma verksamheten efter varje deltagares behov och funktionshinder
  • Att erbjuda varje deltagare stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap
  • Att ge god vägledning och träning inför ett eventuellt arbete ute på marknaden
  • Att ha kompetent och yrkesskicklig personal

Öppettider: måndag-fredag ​​08.30-15.00

Translate the website with Google translate.