Ditt ansvar vid kris och samhällsstörning

Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om Västerbotten har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt att för samhället att skydda alla från allt.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några dygn medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället. 

Tips för en god beredskap hemma

Under fliken Krislåda kan du läsa mer om hur bygger upp din beredskap i hemmet. Där får du tips på vad som kan vara bra att ha i hemmet innan en samhällskris inträffar.

Under fliken Brandskydd: tips och råd får du information om hur du skapar en hemmiljö som är säkrare mot bränder och hur du kan agera om det inträffar bränder hos dig eller i din närhet.

Läs även övrig information under rubriken Räddning, beredskap och kris för att få mer information om hur kommunen jobbar med frågorna. 

Translate the website with Google translate.