Arkiv och diarium

I all offentlig verksamhet är grundregeln att alla offentliga handlingar ska bevaras. För det finns ett antal arkiv där handlingar, dokument, broschyrer och annat material samlas. Allt behöver däremot inte sparas för alltid utan det finns regler för när det får gallras, det vill säga kastas.

Enligt lagen ska handlingarna hållas ordnade och vara sökbara. För att underlätta sökandet diarieförs de flesta handlingarna så varje enskilt ärende får ett diarienummer där alla tillhörande handlingar samlas. Från senare år finns handlingarna digitalt i vårt ärendehanteringssystem.

Handlingarna i arkivet är offentliga och allmänhet, media och forskare har tillgång till dem. För att bevara ordningen i arkiven och skydda sekretesshandlingar och personuppgifter bör du dock boka ett besök och få hjälp av någon av våra registratorer för att hämta de handlingar du söker. Vissa handlingar är sekretesskyddade och därför inte tillgängliga.

Translate the website with Google translate.