Brandskydd: tips och råd

Det är en lagstadgad skyldighet att ha ett skäligt brandskydd i sitt hem, här följer på några goda råd och tips.

En tidig upptäckt av en brand är av största vikt för att kunna slå ner branden eller rädda sig undan den.

Brandvarnare - ett absolut måste.
Den billigaste livförsäkring du kan skaffa. Den ger dig bästa chansen att upptäcka faran.
Gärna en på varje plan, placerad i anslutning till sovrum för att ge bästa effekt.
Med fördel också sammankopplade så att när en av dem startat varnar alla.

Pulversläckare - 6 kg:s pulversläckare lätt åtkomlig centralt placerad i boendet. Din chans till ett snabbt första ingripande.

Brandfilt - en standardbrandfilt i anslutning till köksutrymmet för att kunna utföra en första insats.

Byt batteriet i din brandvarnare en gång per år, rengör den och testa den 4 gånger per år.

Lämna aldrig ett rum där levande ljus brinner, en bra tumregel är att den som tänt ett ljus också släcker det.

Prata inom familjen ihop er om hur ni ska agera i händelse av brand, det kan vara avgörande för hur det går om olyckan är framme.

Tänk Rädda - Larma - Släck.


Translate the website with Google translate.