FAQ - frågor och svar

Hur många bor i Åsele kommun?

Hur många som bor i kommunen varierar över tid, beroende på hur många som är folkbokförda här.

Den sista december 2019 fanns 2 794 personer folkbokförda i Åsele kommun.

Vill du läsa mer om befolkningsstatistik finns en stor mängd information hos Statistiska Centralbyrån, SCB.

Vad har kommunen för organisationsnummer?

Kommunens organisationsnummer är 212000-2791

Jag vill lämna ett förslag eller en synpunkt till kommunen, hur gör jag?

Som Åselebo kan du ha synpunkter på kommunen och dess arbetet. Det finns flera sätt att kontakta kommunen.

Om du har en konkret idé om något kan du lämna ett medborgarförslag genom att använda en specifik blankett och skicka in. Läs mer om medborgarförslag och hur de fungerar här.

Om du har en generell synpunkt kan du använda det digitala formuläret som finns här, ringa in till kommunen via vår växel på 0941-140 00 eller skicka ett vanligt mail till kommun@asele.se

Gäller det en felanmälan finns olika telefonnummer beroende på vad ärendet gäller, de finns samlade på sidan Felanmälan.

Vi har samlat information om hur du som medborgare kan påverka kommunen.

När hålls de politiska mötena?

Det genomförs sammanlagt runt 45 - 50 politiska sammanträden varje år i de olika politiska organen: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet, omsorgs- och utbildningsutskottet, personalutskottet, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Utskotten har möte oftare än nämnderna och fullmäktige. Under valår sammanträder också valnämnden. 

Sammanträdesdatumen finns i kommunens evenemangskalender och läggs in i början av året. Obs att det kan förekomma extra möte och att mötesdagar ibland kan flyttas av olika omständigheter.

Någon vecka innan sammanträdet annonseras det även om det, tillsammans med kallelse, i den digitala anslagstavlan. Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras om i Åsele-Nytt, VK och VF.

Vilka politiker har vi i Åsele?

Vart fjärde år väljs nya politiker till kommunfullmäktige utifrån valresultatet. Fullmäktige beslutar sedan vilka som får uppdrag i styrelser, nämnder och bolag.

Hur kommunens politiska organisation ser ut och vilka politiker som sitter på de olika posterna kan du läsa om under Politisk organisation.

Vad beslutar politikerna om?

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig över kommunens samlade verksamhet, men alla beslut kan av praktiska skäl inte beslutas av fullmäktige. Därför finns en mängd dokument som styr och fördelar ansvarsområden och rätten att ta beslut. Kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden har varsitt styrdokument,  ett "reglemente" som styr vilka ansvarsområden de har. De har i sin tur antagit styrdokument kallade delegationsordning som styr vilka beslut utskotten och olika tjänstemän får ta. Dessa beslut kallas delegationsbeslut. Löpande vanlig verksamhet kallas verkställighet, det vill säga när anställda sköter det dagliga jobbet utifrån gällande lagstiftning och beslutade policys, planer, strategier och liknande.

De beslut som tas på de olika politiska sammanträden finns att läsa i protokollen som dels anslås i den digitala anlagstavlan efter varje sammanträde och dels publiceras i protokollsarkivet.

Vad används skattepengarna till?

Kommunen är styrd av en mängd lagar och regler och har fått tilldelat sig ett stort antal ansvarsområden av staten:

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Utöver det finns det flera frivilliga uppdrag och former av service som kommunen tillhandahåller som till exempel kulturverksamhet, fritidsanläggningar, turistbyrå, skötsel av parker, arbetsmarknadsfrågor och näringslivsutveckling. De frivilliga uppdragen är dock oftast de som skapar trivsel för befolkningen och gör att människor vill leva och bo här. Och kommunen är beroende av människor som bor och arbetar i kommunen och därmed betalar in skatt som kan finansiera de obligatoriska verksamheterna.

Om du vill veta mer i detalj hur skattepengar, liksom pengar från kostnads- och skatteutjämningssystemen används så finns kommunens årsredovisning publicerade på här på hemsidan. Årsredovisningen för föregående år brukar godkännas i maj av kommunfullmäktige och publiceras därefter så att alla kan läsa den.

Såhär såg fördelningen av pengar ut mellan de olika verksamheterna 2019.

Jag har hittat något som är trasigt eller fel, hur kan jag rapportera det?

Det går att rapportera fel och trasiga saker på olika sätt. Om det inte är något akut så kan du använda vårt formulär här på webbsidan för att lämna åsikter så får vi ett e-postmeddelande som vi skickar vidare till aktuell avdelning. Formuläret hittar du här.

Om det är något som är lite mer bråttom finns ett antal olika telefonnummer att ringa för felanmälan, de hittar du här.

Uppdaterad den 25 juni 2020

E-tjänster

Webbsändning av kommunfullmäktige

Felanmäla

Kris, räddning & beredskap

Lämna synpunkter

Har du synpunkter, tips, tankar eller idéer som du vill dela med dig av till oss? Klicka här.

Kommunjour

När du vill anmäla akuta problem efter kontorstid ringer du: 070-647 54 11.

Wärdshus

Translate the website with Google translate.