Bolag och stiftelser

Delar av den kommunala verksamheten drivs i kommunalt ägda stiftelser och bolag.

Åsele Energiverk AB hanterar kommunens värmeverk och fjärrvärmesystem. Energiverket äger sedan 2016 Åsele Kraft AB som tillverkar och levererar el samt är nätägare för delar av elnätssystemet i kommunen.

Stiftelsen Åselehus är vårt kommunala fastighetsbolag som tillhandahåller lägenheter i Åsele och Fredrika. De hyr även ut ett mindre antal affärslokaler.

Åsele Näringslivsstiftelse sköter om kommunens arbete med att stötta och utveckla näringslivet i kommunen.

 

Translate the website with Google translate.