Så kan du påverka

Som medborgare kan du påverka kommunen på olika sätt. Ett sätt är såklart att vart fjärde år vara med och rösta och välja de politiker som styr kommunen. Det finns också sätt att påverka och lämna synpunkter mellan valen.

Rösta i kommunalvalet

Ett sätt att påverka kommunen är att vart fjärde år delta i kommunalvalet och rösta på det parti och de politiker som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Kommunalvalet sker samma dag som val till region och riksdag.

Här kan du se resultat från valet 2018.

Vill du delta aktivt kan du bli medlem i ett parti, det ger dig möjlighet att bli invald som förtroendevald.

Medborgarförslag

Alla medborgare har rätt att lämna in ett medborgarförslag om sådant som rör kommunens ansvarsområden. Förslaget lämnas till Kommunfullmäktige, som godkänner det och skickar det för beredning ute i verksamheterna.

Läser mer om hur du lämnar in ett medborgarförslag här.

Lämna synpunkter

Här på hemsidan finns ett digitalt formulär som du kan använda dig av om du vill skicka in synpunkter, tips, idéer och förslag. Dina synpunkter skickas då till den avdelning eller handläggare som jobbar med frågan. 

Formuläret för att lämna synpunkter hittar du här.

Du kan också skicka e-post till kommun@asele.se, som är kommunens officiella e-post, ringa vår växel 0941-140 00 så kopplar de dig vidare till rätt person eller så kan du boka in ett besök hos den du vill träffa och ha dialog med.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten kan ställa frågor direkt till Kommunfullmäktige, vars sammanträden hålls fyra gånger per år är öppna för alla att lyssna på. Frågan kan ställas till fullmäktiges ledamöter, ordförande eller vice ordförande i styrelser, nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.

En fråga kan vara skriftlig eller muntlig. Frågorna måste meddelas i förväg så att den som ska svara hinner kallas till mötet och ta reda på svaret. Frågorna ska meddelas senast en vecka i före sammanträdet. 

När de olika sammanträdena ska hållas beslutas hösten för hela nästkommande år och finns inlagda i kommunens evenemangskalender som du hittar här

 

Translate the website with Google translate.