Kommunens verksamheter

I Åsele är våra verksamheter fördelade på sex olika områden med varsin verksamhetschef. Verksamhetscheferna leds av kommunchefen som har det övergripande ansvaret över kommunens samlade verksamheter.

En mer detaljerad bild av verksamheternas olika ansvarsområden finns här och öppnas upp som pdf.

Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde finns:

 • Sociala
  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ och familjeomsorg

 • Barn och utbildning
  • Förskola
  • Grundskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Lärcentrum

 • Fritid, turism och kultur
  • Fritidsanläggningar
  • Bibliotek och kultur
  • Kulturhuset

 • Teknik och anläggning
  • Fastighetsskötsel
  • Gator, vatten och avlopp
  • Lokalvård

 • Intern service
  • Ekonomi
  • IT
  • Kansli
  • Lönekontor
  • Räddningstjänst

Under Miljö- och byggnadsnämnden finns:

 • Miljö och bygg
  • Miljöenheten
  • Samhällsbyggnadsenheten
  • Myndighetsutövning inom Räddningstjänsten

Utöver detta finns verksamheten förlagd i ett antal egna och gemensamma nämnder, kommunalförbund, bolag och stiftelser som visas i bilden ovan.

Translate the website with Google translate.