Om platsen Åsele kommun

Vy från bron i Åsele

Det geografiska område som Åsele kommun förvaltar är beläget i södra Lappland och Västerbottens läns inland mitt i det norrländska skogslandskapet.

Vi är till ytan en stor kommun på 4 224 km2 men till befolkningen sett den fjärde minsta i Sverige med våra ca 2 800 invånare. 

Vårt landskap är varierat och kuperat med många intressanta platser att besöka, naturreservat och länets enda nationalpark. Naturen består av  berg, sjöar, älvar och andra vattendrag, tallhedar, myrmarker och stora skogar likväl som jordbruksmark och byar. Genom kommunen flyter Ångermanälven som en ådra med synliga anor från flottartiden. Idag bidrar älven med allt från produktion av vattenkraft till rekreation och friluftsliv i form av fiske, bad och lek, kanot- och båtturer. På vintern så blir älven en naturlig och väl nyttjad vandrings-, skid- och skoterled. 

Kommunen kännetecknas av ett rikt näringsliv där företagsamheten och entreprenörskapet är stort. Företagen är små, men många. Det flesta finns inom skogs- och transportsektorn, handel, mark och anläggning samt små tjänsteföretag. De största företagen med flest anställda finns inom metallindustri, verkstad och transport. 

Trots att vi är få människor har vi ett större utbud av fritids- och friluftsaktiviteter än många större platser. Det beror på att det inte bara är kommunen som står för utbudet utan att vårt starka och rika föreningsliv som med ideella krafter driver både anläggningar och aktiviteter. Här finns bland annat simhall, sporthall och gym, ridskola, golfbana, ishall, slalombackar, elljusspår, bio, hundklubb, e-sportsförening, fotbollsplaner och mycket mer.

Välkommen till Åsele kommun.

Translate the website with Google translate.