Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd, som tidigare kallades socialbidrag, är ett villkorat stöd. Alla som vistas i Åsele kommun och som inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och sin familj har rätt att söka ekonomiskt bistånd.

Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. Möjligheten att få ekonomiskt bistånd påverkas av hela hushållets inkomster och tillgångar.

När du har ekonomiska problem och inte vet hur du ska klara din försörjning kan du vända dig till en socialsekreterare. De kan ge dig en förhandsbedömning per telefon.

Translate the website with Google translate.