Bidragsnorm

Hur stor summa du får, beror dels på dina inkomster och utgifter, dels på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn. Biståndet ska täcka kostnader för livsuppehälle.

Stödet regleras i socialtjänstlagen. Ansökningar om försörjningsstöd prövas och beslutas av den kommunala socialtjänsten. Försörjningsstödet består av olika delar.

Försörjningsstöd till kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor och hemförsäkring bedöms av kommunen när ansökningen prövas. De delar som bestäms av regeringen regleras i socialtjänstförordningen och kallas för riksnorm.

Det här ska pengarna räcka till

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidning, telefon och TV-avgift

Du kan också få bistånd till

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Läkarvård
 • Akut tandvård
 • Glasögon
 • Avgifter till fack och arbetslöshetskassa 

Detta kan du diskutera med din handläggare hos socialtjänsten.

När priser och konsumtionsmönster förändras ändras också beloppen i riksnormen. Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar för skäliga levnadskostnader ligger till grund för dess justeringar.

Beräkna försörjningsstöd

Gör en provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter om din ekonomi som du själv matar in.

Räkna ut ditt eventuella försörjningsstöd på Socialstyrelsens webbplats

Translate the website with Google translate.