Samverkan utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft: Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård. Syftet med lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt.

Just nu pågår en process i länet för att utveckla gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommuner och landstinget.

På Region Västerbottens hemsida finns samlat all information kring detta, klicka på länken nedan:

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Translate the website with Google translate.