Rivnings- och marklov

Rivningslov behöver du om du ska riva byggnader eller delar av byggnader inom områden med detaljplan. Du behöver marklov om du ska schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerat område.

Marklov

För områden som omfattas av detaljplan måste du ansöka om marklov då markytan ändras +/- 0.5 meter.

Rivningslov (inom detaljplan)

Du måste söka rivningslov för att få riva bygglovspliktiga byggnader inom detaljplanerat område. Du behöver alltså rivningslov även om du river en del (till exempel veranda) eller flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Rivningsplan (inom detaljplan)

Miljö- och byggnämnden beslutar i det enskilda fallet om rivningsplan krävs. Rivningsplanen visar hur du tänker hantera rivningsmaterialet.

Rivningsanmälan (utanför detaljplan)

Du ska lämna in en rivningsanmälan till miljö- och byggavdelningen innan du börjar riva en byggnad eller del av byggnad. Bifoga också en förteckning på ingående material och hur du ska hantera rivningsmaterialet.

 

Komplementbyggnader (garage, förråd, gäststugor eller ekonomibyggnader för skogs- och jordbruket), är undantagna från krav på rivningsanmälan.

 

Lovansökningar och anmälan ska du lämna till miljö- och byggnadsnämnden.

Translate the website with Google translate.