Anmälan

En del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan. Den ska du lämna skriftligt till miljö- och byggnämnden. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan nämnden har gett ett startbesked.

Exempel på åtgärder som är anmälningspliktiga

 • Tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplan – när tillbyggnaden understiger 50 procent av befintlig byggnadsyta eller max 30 kvadratmeter.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på max 25 kvadrat, så kallat Attefallshus.
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 25 kvadrat, så kallat Attefallshus.
 • Tillbyggnad på max 15 kvadrat av ett en- eller tvåbostadshus eller inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad.
 • Ändringar i byggnaden som berör bärande konstruktioner eller påverkar planlösning.
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten, brandskydd, avlopp eller hissar.
 • Underhåll av byggnadsverk som omfattas av särskilda skyddsbestämmelser.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk, endast då miljöprövning krävs.
 • Vid anmälningspliktiga åtgärder ska byggherren alltid bifoga förslag till kontrollplan.
 • Anmälan behövs inte för ekonomibyggnader (ladugårdar, maskinhallar eller andra byggnader som hör till en *näringsverksamhet).
  *Näringsverksamhet innebär skogs- eller jordbruk samt ren- eller fiskenäring.

Kom ihåg att bifoga ritningar

När du skickar in anmälan ska du även bifoga de ritningar som behövs för projektet, samt en teknisk beskrivning som redovisar vilka material som ingår i byggnaden från grunden till taket. Ange även principer för byggnadens ventilation och uppvärmning.

Translate the website with Google translate.