Taxor och avgifter

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser om gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor. För att försöka minska sopor har Åsele en taxa som är uppdelad på fast avgift samt hämtnings- och behandlingsavgift. Genom att försöka minska på soporna hushåller man med jordens resurser.

Abonnemang:

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidskund eller verksamhet. Den fasta kostnaden betalar drift och underhåll av miljöstation och ÅVC. ÅVC lämnar du in farligt avfall som till exempel färgrester, lysrör och batterier samt grovavfall som till exempel trä, metall och trädgårdsavfall tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

Insamlings- och behandlingsavgiften är lika stor oavsett kundtyp. Den skiljer endast beroende på vilken kärlstorlek man har valt. (190, 370 eller 660 liter)

Autogiro
Med autogiro dras avgiften automatiskt från ditt bankkonto. Inga extra avgifter tillkommer.

Önskar du att ha autogiro ska du fylla i en blankett och skicka den till oss på Åsele kommun. Blanketten hittar du i puffen till vänster.

De inställningarna för autogiro som finns nu är säkrare än tidigare och därför är det viktigt om det är någon kund som har haft autogiro länge att uppdatera så att alla uppgifter stämmer.

Det är alltid kundens ansvar att se till att inbetalningen genomförs.
Ekonomi avdelningen lägger in uppgifterna och ser att banken godkänner sedan är upp till kunden att kontrollera att det dras varje månad.

Translate the website with Google translate.