Taxor och avgifter

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anslutningsavgifter och brukningsavgifter. De bestämmelser om gäller för användandet av kommunens vatten- och avloppsanläggningar finns i kommunens ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.

Renhållningsverksamheten 

Abonnemang:

Den fasta kostnaden skiljer beroende på om du är villakund, lägenhetskund, fritidskund eller verksamhet. Den fasta kostnaden betalar drift och underhåll av miljöstation och återvinningscentralen. På ÅVC lämnar du in farligt avfall, lysrör, grovavfall, metall etc tas emot för vidare behandling eller deponering. Även planering, utveckling, kundservice samt datatjänster, annonser, webbinformation och tryckt material.

De som inte ingår i den fasta avgiften (grundavgiften) är bygg- och rivningsavfall. Läs mer om det genom att klicka här på länken.

Insamlings- och behandlingsavgiften för ditt sopkärl. Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift.

Abonnemangsavgiften beror på vilken kärlstorlek man har valt. (190L, 370L eller 660L)

Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Läs mer här.

Autogiro
Med autogiro dras avgiften automatiskt från ditt bankkonto. Inga extra avgifter tillkommer.

Du anmäler om autogiro via din internetbank. Sök på Åsele kommun.

De inställningarna för autogiro som finns nu är säkrare än tidigare och därför är det viktigt du som har haft autogiro länge att uppdatera så att alla uppgifter stämmer.

Det är alltid kundens ansvar att se till att inbetalningen genomförs.
Ekonomi avdelningen lägger in uppgifterna och ser att banken godkänner sedan är upp till kunden att kontrollera att det dras varje månad.

Translate the website with Google translate.