Tvätta inte bilen på gatan

Här är några tips inför biltvätten.

Tvätta aldrig bilen på gatan eller i anslutning till dagvattenbrunn.

Tvättvattnet innehåller, förutom det rengöringsmedel du använder, oljor, tungmetaller asfalt- och gummirester. Dagvattensystemen är inte anslutna till någon oljeavskiljare, något reningsverk eller motsvarande vilket gör att det smutsiga vattnet rinner orenat ut i våra vattendrag.

Bäst är att använda en gör-det-själv-hall eller en automattvätt. Då vet du att vattnet genomgår någon form av rening. I dessa anläggningar passerar vattnet oljeavskiljare innan det släpps ut.

Vill du ändå tvätta bilen utomhus, välj en gräsmatta eller grusplan utan anslutning till dagvattensystemet. Vattnet kan då filtreras ner genom marken och naturen får en chans att bryta ner några av föroreningarna innan de når vattendrag eller grundvatten.

Använd alltid miljöanpassade bilvårdsprodukter och undvik avfettningsmedel!

Translate the website with Google translate.