Samiska språkveckan

v. 43, 23-29 oktober är det samiska språkveckan.

Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att lyfta fram och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Privata och offentliga institutioner, företag, organisationer och andra aktörer uppmanas att synliggöra samiska språk just denna vecka. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att se till att samiska språk hörs, syns och används på alla områden i samhället.

Samiska språkveckan är ett initiativ från Sametinget på norsk sida i samband med lanseringen av Språklöftet." (giellavahkku.org)

Trots att de samiska språken är utrotningshotade så fortsätter de att existera. Det finns hopp. Det finns en växande medvetenhet bland samerna om språk- och språkval, och allt fler väljer att gå kurser för att ta tillbaka det språk som generationer innan de förlorade. I områden där samiska inte har använts på en generation eller två, tar unga vuxna nu sitt språk tillbaka och försiktigt försöker föra det vidare till sina barn. En ny generation av samisktalande barn växer fram

Här kan du läsa mer om den samiska språkveckan, se arrangemang som infaller under veckan samt få tips på vad man kan göra för att värna om det samiska språket.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Translate the website with Google translate.