Jättejobbig Jättebalsamin

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Läs mer nedan vad ditt ansvar som markägare är.

Jättebalsamin pekas ut som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige, bland annat för att den är etablerad i stora delar av landet, bildar stora bestånd och har möjlighet till långväga spridning.

Genom att jättebalsamin bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med de naturligt förekommande växtarterna om pollinatörer, till exempel bin. De naturligt förekommande växtarterna får färre besök av pollinerare och därmed minskad frösättning.

Jättebalsamin förändrar också näringsomsättningen och bildar lager av döda men inte nedbrutna växtdelar på marken (förna) som missgynnar etableringen av andra arter.

Förhindra Spridning!

Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att slå den innan den blommar och sätter frö. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Samma område bör besökas senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott från frön i marken. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. Jättebalsamin är inte giftig.

De ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till återvinningscentral. Det finns en särskild container på återvinningscentralen som avser invasiva växter. Det kostar inget att lämna växterna.

Du som markägare bär ansvaret för att ta ner växterna på ditt område. Du kan även rapportera växterna på annans mark via länken till Artportalen nedan: 
Reporting (artfakta.se)

Kommunen och Länsstyrelsen har kännedom om områden med Jättebalsamin i och runtom Åsele.

 

Läs mer om Jättebalsamin på Naturvårdsverkets sida: Jättebalsamin (naturvardsverket.se)

 

Senast uppdaterad den 9 juli 2024

Translate the website with Google translate.