En kommun fri från våld

Nästa vecka (47) är en vecka fri från våld och det är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och Män.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitets vecka som sätter ljuset på förebyggande arbetet mot mäns och killars våld mot flickor och kvinnor.

Syftet med veckan är att uppmärksamma våldspreventivt arbete till lokal och regional aktivitet och samverkan mellan olika aktörer som är engagerade för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Klicka här för att komma till de aktiviteter som sker i veckan.

Länk från arbetet:
Våldsprevention Länsstyrelsen Västerbotten - Youtube

BRY DIG kampanjen som är hele veckan, är ett samarbete mellan Region, kommunen och studieförbundet Vuxenskolan

Bry dig - börja prata om mäns våld mot kvinnor - Youtube

Det som kommer att göras lokalt är:

Även marschaller kommer att tändas för att belysa för de personer som dött i våld i nära relationer.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.