Bidrag för att energieffektivisera

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus.

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. För att få bidrag måste du äga och bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet system som värms med el eller gasförbränning. Du kan också ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet. För mer information gå in på https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/. Eller kontakta kommunala energirådgivare jamal.mouneimne@vindeln.se

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.