Nedgrävning av häst

Förr eller senare kommer den dagen när man tvingas ta avsked av sin häst. Om du har tillräckligt med bra mark så får du gräva ner hästen. En förutsättning är att platsen godkänns av kommunen.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande och avstånd till vatten för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Blankett för nedgrävning av döda djur

Det här ska du göra:

 • Välj en lämplig plats utifrån det som är uppräknat nedan.
 • Den valda platsen ska markeras på en karta med ett kryss.
 • Kontakta miljöenheten för att få platsen godkänd.
 • När platsen är godkänd kan du gräva ned din häst enligt nedgrävningsanvisningarna.

Det här gör miljöenheten:

 • Den valda platsen kontrolleras och antingen godkänns den eller så måste du välja en ny plats.
 • Anvisningar om vilken hänsyn du ska ta vid nedgrävningen skickas hem till dig så kallade nedgrävningsanvisningar.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara så stort som möjligt.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

 

Translate the website with Google translate.