Regler och rutiner

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa
Förskoleplatsen får behållas 15 tim/vecka. 3 dagar/vecka, tisdag-torsdag mellan kl 08:30-13:30.
Vid arbetslöshet skall detta meddelas till Barn- och utbildningsförvaltningens kontor. Vid arbete får man nyttja platsen i den omfattning som man arbetar, med tillägg för skälig tid för hämtning och lämning samt restid till och från arbetet.

Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga
Förskoleplats får behållas 15 timmar/vecka. Tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30. Verksamheten följer grundskolans läsårstider vilket innebär att barnen är lediga under lov.

Barn i behov av särskilt stöd
Förskoleverksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Inskolning
Kommunen förbehåller sig rätten att kräva inskolning, grundad på barnets behov, vid första inskolningen av barn i den kommunala barnomsorgen. Första inskolningsveckan är avgiftsfri.

Vistelsetid
Vid förändring av närvarotiden skall nytt schema lämnas in till den avdelning där ditt barn vistas. Schemaändringar skall meddelas minst två veckor i förväg.
 
Kostintyg - ändrad kost
För att ditt barn ska kunna få annan kost på grund av födoämnesallergi, religiösa eller etiska skäl så behöver vi ett kostintyg. Intyg gällande födoämnesallergier utfärdas av vår dietist och därefter lämnas det till den avdelning som barnet är inskriven vid. Vår dietist nås på telefon 070-237 85 53.

Föräldrars semester/ledighet
Vid förälders ledighet, semester, kompledighet mm ska barnet inte vistas på förskolan/fritidshemmet med undantag av den tid då barnet är inskriven i allmän förskola. Undantag kan medges efter särskild ansökan:

Upp till 10 dagar per år; ansökan och beviljande av avdelningspersonal.
Över 10 dagar per år; ansökan och beviljande av rektor.

Öppettider
Förskolorna har öppet vardagar (M-F) mellan kl 06:30 - 18:00.

Translate the website with Google translate.