Förskolan Snödroppen

Förskolan Snödroppen, belägen i Fredrika på Viskavägen 11, i skolan. Våra öppettider är 06:30-18:00. Vi har förskoleklassverksamhet och fritidshem integrerat i verksamheten vilket innebär att vi har barn i åldrarna 1-12 år. Eftersom vi har nära till skog och mark vistas vi ofta ute i naturen.

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Vi värnar om barnens trygghet och vill att verksamheten ska vara lustfylld och lärorik med mycket tid för lek och rörelse.

Vår vision är att barnen ska utvecklas till ansvarskännande, miljömedvetna och solidariska människor med tro på sig själva och sina möjligheter.

Förskolan kommer under 2024 att hållas stängd följande dagar: måndag 17 juni, fredag 16 augusti samt måndag 14 oktober.

Personalen kommer under dessa dagar att arbeta med utvärdering och planering av verksamheten samt utbildning.

Translate the website with Google translate.