Åsele Näringsliv

Åsele är en liten kommun med ett mycket aktivt näringsliv med företag fördelade på en mängd olika branscher. 309 företag är verksamma i Åsele.

Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) arbetar aktivt för att underlätta för nya och etablerade företag inom kommungränsen. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap, innovationer och hjälpa företag som behöver råd och stöd.

I Åsele finns även tillgång till Lärcentrum, en studieplats för vuxenstuderande där man kan få vägledning och hjälp med högre utbildning, distansstudier och uppdragsutbildningar.

 

Aktuellt

Näringslivskontoren i Region 10 boostar sig med kunskap om hållbar affärsutveckling

Näringsliv

Till sin hjälp har man knutit till sig nätverket Sustainergies som hjälper affärscoacherna att bli så skickliga som möjligt i att integrera hållbar utveckling som ett perspektiv i sin coachning av de lokala småföretagarna. För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla företag bidra till Globala målen. I grunden handlar det om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i alla led.

9 maj 2019