Serveringstillstånd

Allmänt om serveringstillstånd.

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker måste du i normalfallet ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdrycker mot betalning eller ersättning. Det är kommunstyrelsen allmänna utskott som beslutar i ärendet. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunkansliet.

Olika handläggningstider
För en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är handläggningstiden 3 månader. Det gäller från att en fullständig ansökan har kommit in tills att ett förslag till beslut har skrivits. För en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd är handläggningstiden ca 3 veckor.

Hur går handläggningen till
När ansökan kommit in görs en prövning utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Ansökan skickas på remiss till bland annat Polis, Skatteverket, Kronofogden, Räddningstjänst och Miljö- och bygg.

Olika typer av serveringstillstånd
Det finns olika typer av serveringstillstånd de vanligaste är

  • Stadigvarande tillstånd till allmänheten
  • Stadigvarande till slutet sällskap (festvåningar, klubblokaler)
  • Tillfälligt till allmänheten (t.ex. festivaler)
  • Tillfälligt till slutet sällskap (t.ex. personalfest, bröllop)

Regler för beviljande av serveringstillstånd regleras i Alkohollagen (SFS 2010:1622).

Translate the website with Google translate.