Nominerade Åselebanketten

På fredag kväll, 22 november, under banketten kommer vinnarna att presenteras. De nominerade företagen och företagarna berättar vi redan nu vilka det är, förutom i kategorin Årets Golden Eye.

De tre första kategorierna: Årets hållbarhetsföretag, Årets Nystartföretag, Årets Tillväxtföretag har Åsele Näringslivsstiftelse (ÅNS) noga valt ut, nominerat och utsett vilket av företagen som ska få utmärkelserna.

Årets Företagare har Företagarna (Sveriges största företagarorganisation) hand om och både nominerar samt utser vinnare.

Årets Golden Eye har alla Åselebor kunnat nominera till och ÅNS har omsorgsfullt valt en värdig vinnare.Nominerade till Årets Hållbarhetsföretag:

AB Bröderna Edströms Åkeri

Bäckströms Åkeri AB

Northgrade

Kriterier: Årets hållbarhetsföretag är ett företag som långsiktigt och medvetet jobbat för att visat ett bra resultat mot liknande branscher inom sitt företags gren. Samt byggt en stabil grund för långsiktig bestående verksamhet.


Nominerade till Årets Nystartföretag:

Åsele Wärdshus

Björns Tech & Gaming

Café Kronan

Kriterier: Årets Nystartföretag är ett företag som inom sin bransch lyckats på kort tid skapa en framtid och kommer med stor sannolikhet att anställa fler inom sitt företag. Företaget har Åsele som ort men kan bedriva sin verksamhet över ett större område eller annat land.

Nominerade till Årets Tillväxtföretag:

North Grade

Åsele Traktortjänst AB

Axaeco AB

Kriterier: Årets Tillväxtföretag är ett som ökat sin omsättning samt ger en sund vinst och drivit under minst en 3-årsperiod. Företaget skall vara stabilt och ha sunda finanser och ha sitt säte i Åsele kommun. Företaget bedrivs som aktiebolag.


De tre personerna som är nominerade till Årets Företagare är:

Alexandra Wesseler, Åsele Färghandels AB

Sven Paulsson, North Mec AB

Ronald Wallin, North Grade AB

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas. (Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.)

Den nominerade företagaren ska:

Äga och driva

  • Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Vara ledare och förebild

  • Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Uppvisa kreativitet och innovation

  • Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Uppvisa lönsamhet och tillväxt

  • Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Uppfylla formella krav

  • Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

    Läs mer på Företagarnas webbplats genom att klicka på länken här.

 

Årets Golden Eye

Nomineringarna som inkommit från Åselebor till utmärkelsen Årets Golden Eye är hemliga.

Kriterier:
Ett företag, en förening eller person som genom sin godhjärtade syn, agerande och engagemang bidragit till positiv utveckling i Åsele. Sista dag för att skicka in nominering var den 14 november.

Senast uppdaterad den 28 maj 2020