En vecka fri från våld v. 47

I samband med "En vecka fri från våld" tänder vi ljus i Åsele och Fredrika.

En vecka fri från våld

Vecka 47 är det ”En vecka fri från våld” vilket är en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka med fokus på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld med syftet att våld går att förebygga. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet.

 

En av tre kvinnor utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett folkhälsoproblem som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser.

 

Vad är Orange Day?

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet

 

Ljuständning – Tillsammans lyser vi upp Åsele!
För att uppmärksamma detta samhällsproblem genomförde Åsele kommun under fredagen den 24 november ljuständning på fem olika platser, fyra i Åsele tätort samt en i Fredrika. Ljusen ombekostades av Länsstyrelsen Västerbotten. Vi bjöd även in medborgare, politiker, tjänstemän och föreningar i Åsele kommun att vara delaktiga genom att tända ljus hos sig. De som ville uppmanades att dela en bild eller text med #åselekommunfrittfrånvåld.
Vi fick väldigt stort gehör där bland annat Stiftelsen Åselehus, Systembolaget, Åselekraft, Colorama Åsele, Botaniq, Salong Nathalie, ABF Åsele och Coop tände ljus utanför sina lokaler. Det var även många som bar orangea kläder under hela veckan, både av företagare och andra, men också bland kommunens politiker och tjänstepersoner, där det på både Allmänna utskottet och Omsorgs- och utbildningsutskottets möten syntes orangea kläder lite här och där möteslokalerna. Stort tack till alla som på olika sätt uppmärksammade detta viktiga ämne med oss!

 

Stiftelsen Åselehus i oranget under v.47

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.