Delaktighetsveckan 2023

”Från utanförskap till innanförskap". Ta del av kunskap, goda exempel och höj din kompetens inom mänskliga rättigheter. Åsele kommun deltar på måndag 16 oktober för att delge information om hur vi jobbar med medborgarskapscermonier.

Vi erbjuder föreläsningar med stor spännvidd som rör sig från strategisk planering till operativ verksamhet, från internationell lagstiftning via nationella riktlinjer och ner till lokala exempel. Här hittar du föreläsningar som talar just till dig.

För vem?

Veckan riktar sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

Hela programmet finns här: Delaktighetsveckan

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.