Personligt ombud

Personligt ombud (PO) arbetar för att du med psykisk ohälsa skall få det stöd, den vård och service som du önskar och har rätt till.

Personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år och äldre med långvarigt psykiskt funktionsnedsättning. Ombuden arbetar på ditt uppdrag och stödet kostar ingenting. Kontakten sker i din hemmiljö eller annan plats som du väljer.  

Här får du veta mer om vad personligt ombud kan hjälpa dig med:

www.povasterbotten.se

 

Translate the website with Google translate.