Kontaktperson och kontaktfamilj

Ibland räcker inte alltid ett barns eller en ungdoms befintliga nätverk till för att tillgodose dess behov och rätt till en trygg och stimulerande miljö. Vanligt är då att man kan få stöd från individ- och familjeomsorgen i form av en kontaktperson eller kontaktfamilj.

Kontaktperson

En kontaktperson är en någon som känner att man vill och kan lägga tid och ork på att hjälpa en annan människa. Beroende på de behov som finns kan uppdragen se väldigt olika ut. Biståndet kontaktperson kan tillsättas för både vuxna, barn och ungdomar och innebära allt från socialt umgänge till hjälp med myndigheter eller något annat personen är i behov av stöd för att klara av.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj blir man vanligast åt ett barn eller en ungdom. Beroende på barnets/ungdomens behov ser uppdragen olika ut, men vanligt är att barnet/ungdomen bor hos kontaktfamiljen en till två helger i månaden.
 Individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån att barnets föräldrar är viktiga. Detta innebär att man som kontaktfamilj bör sträva efter ett gott samarbete med dem eller andra viktiga personer ur barnets nätverk. Det är viktigt att man i familjen är överens om att ta emot ett barn eller ungdom i det gemensamma hemmet.

Här finns mer information att läsa för dig som är intresserad:  Min insats

Är ni intresserad av att bli uppdragstagare?

Kommunen letar alltid efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi till de som behöver stöd och hjälp.

Translate the website with Google translate.