Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare och säkrare för framtida byten.

Fastighetsägaren måste ha en konsol vid sin vattenmätare. Om det inte finns kan inte vi på tekniska avdelningen byta vattenmätare hos dig. Det är fastighetsägarens ansvar att sätta upp och bekosta en konsol. Bytet och kostnaden av själva vattenmätaren står Åsele kommun, tekniska avdelningen för. Läs mer om vattenmätare här.

Varför krävs konsol, när det inte har krävts vid tidigare byten av vattenmätare?

Åsele kommun ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel).

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har tekniska avdelningen beslutat att det ska finnas en konsol på alla godkända mätarplatser.

Bilden ovan är på en vattenmätaren samt tillhörande konsol

Vid frågor kontakta tekniska avdelningen
Tel: 0941-140 00
Mejl: tekniska@asele.se

Senast uppdaterad den 23 september 2020

Translate the website with Google translate.