Åsele en av vinnarna om flyttmönstren i pandemins spår består

Sweco har nyligen publicerat sin senast rapport Sveriges Nya Geografi som utkommer årligen sedan 1998.

Rapporten analyserar utvecklingen i Sveriges kommuner och den senaste upplagan har av förklarliga skäl präglats av pandemin och dess effekter. Åsele kommun tillhör den skara kommuner som påverkats positivt av pandemins effekter då 27 av 40 landsbygdskommuner visade ett starkare flyttnetto både (pandemiåren jämfört med föregående decennie antalet inflyttade personer minus antalet utflyttade personer dividerat med antal i befolkningen) 2020 och 2021 jämfört med tidigare år.

Åsele på listan över positiva trendbrott

Pandemiåren har inneburit ett positivt trendbrott för 13 kommuner och Sweco identifierar Åsele som en av fyra inlandskommuner på trendbrottslistan.

Allt fler flyttar till Åsele

Åsele i topp i förändring av flyttnetto per 1000 invånare.

Scenario 2030

Om det flyttmönstret vi sett under pandemiåren består, beräknas Åsele ligga i topp över kommuner med störst befolkningsökning 2030.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet SNG_2021_final.pdf (sweco.se)

Senast uppdaterad den 4 april 2022

Translate the website with Google translate.