Ansökan av folkhälsobidrag via Region Västerbotten

Folkhälsoarbetet i regionen är viktigt och bedrivs av en mängd aktörer.

Tillsammans kan vi bidra till att stärka individer att påverka sin livssituation, öka sin livskvalitet och delta i samhällsutvecklingen.

Inför 2023 är det möjligt för ideella organisationer/föreningar att ansöka om medel för att utveckla och bidra till folkhälsan bland befolkningen i Västerbottens län.

Läs mer på deras hemsida och ansök här: Folkhälsobidrag (regionvasterbotten.se)

Senast uppdaterad den 12 september 2022

Translate the website with Google translate.