Integrationsservice

Åsele kommun tar emot nyanlända kommunplaceringar, kvotflyktingar och anhöriginvandrare för bosättning i kommunen.

Integrationsservice ansvarar för mottagandet av nyanlända. Vi ger praktisk hjälp vid bosättningen samt ger stöd och information under deras första tid i kommunen.

Det är viktigt att det fungerar bra för våra nyanlända att snabbt börja sina nya liv i Sverige. Därför samordnar Integrationsservice insatser från olika aktörer i samhället, myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, CSN och lokala aktörer som skolan, vården, bostadsbolag och andra företag/organisationer.

Vårt mål är att våra nyanlända snabbt ska bli en del av samhället och vilja stanna kvar i vår kommun.

Till Integrationsservice kan nyanlända i Åsele kommun vända sig för att få stöd och hjälp i många olika ärenden. Som exempel: kommunicera med myndigheter och andra aktörer i samhället, -få information i olika frågor, -läsa och förstå brev som man har fått från myndigheter etc., - boka tolk på modersmål för samtal.

Vi har öppet för "dropp-in besök" tisdag kl. 14.00 – 16.00 samt onsdag 9.00 – 11.00.

Träffar/besök övriga tider bokas efter överenskommelse.