Prislista bygg- och rivningsavfall 2023

Bygg- och rivningsavfall är allt avfall efter att du har byggt nytt eller renoverat. Detta avfall ingår inte i grundavgiften.

Bygg- och rivningsavfallet du lämnar oss hos debiteras med:
_______________________________________________________________________________________________

Förtydligande: Lämnar du in material som INTE är bygg- och rivningsavfall, ingår det i din grundavgift oavsett vilken fraktion de tillhör.
________________________________________________________________________________________________

Viktbaserad avgift

Orent trä 2,86 kr/kg
Rent trä 1,04 kr/kg
Armerad betong 3,46 kr/kg
Tryckimpregnerat trä 3,01 kr/kg
Överfyllningsmaterial 3,01 kr/kg

Tänk på att alltid sortera avfallet innan du kommer till återvinningscentralen. Osorterat tas EJ emot!

Felsortering debiteras per påbörjad timme 925 kr/h.

FÖLJANDE FRAKTIONER INGÅR FORTFARANDE I DIN GRUNDAVGIFT

Translate the website with Google translate.